Dodání - BELdental

 

Dodání

Dodací podmínky

 

  1. Osobní odběr

Osobní odběr je možný v místech nabízených prodávajícím. Místo odběru je možné zvolit v rámci objednávky. Zboží může převzít pouze kupující. Kupující se musí dostatečně identifikovat a prokázat svou totožnost. 

  1. Zaslání
  • Doba dodání je na E-shopu uváděna pouze orientačně a jedná se o předpokládaný termín předání zboží dopravci, případně předpokládaný termín, kdy bude zboží připraveno k osobnímu odběru. Pokud prodávající nebude schopen dodržet předpokládaný termín, je povinen na tuto skutečnost kupujícího vhodnou formou upozornit a to např. telefonicky, elektronickou poštou. V případě, že kupující nebude souhlasit s termínem odlišným od termínu původně předpokládaného, je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne, kdy byl o změně termínu dodání vyrozuměn.
  • Prodávající není povinen odeslat zboží do doby, než bude uhrazena kupní cena; to neplatí v případě platby dobírkou.
  • Zásilka je běžně doručována v pracovních dnech v rozmezí 8,00 - 18,00 hod. Kupující je v den doručení zásilky telefonicky avizován ze strany dopravce o přibližném čase doručení. Zboží je dopraveno za první uzamykatelné dveře, pokud nebude dohodnuto jinak (osobní odběr, výnos do patra apod.).
  • Zásilka se zbožím obsahuje fakturu (daňový doklad).
  • Kupující je povinen zboží před převzetím od dopravce zkontrolovat, a to zejména ve vztahu k tomu, zda nebylo zboží při přepravě poškozeno. V případě poškození zboží při přepravě nesmí být zboží převzato a kupující je povinen prodávajícího o poškození zboží při přepravě bez zbytečného odkladu informovat. V případě nesplnění této povinnosti nebude brán na pozdější reklamace zřetel.
  • Zboží může být doručeno do České republiky nebo na Slovensko.

 

  • DOPRAVA Česká republika

Pro doručení zboží je zpravidla využíváno přepravních služeb společností GLS.

Naše zboží