Výměna a vrácení zboží - BELdental

 

Výměna a vrácení zboží

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu a e-shopu, má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku. V případě, že je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu www.beldental.cz má kupující právo vrátit bez udání důvodů celou zásilku nebo i její část do 14 dnů od obdržení zásilky. Toto odstoupení oznámí písemně na adresu provozovatele anebo e-mailem a zboží zašle zpět na adresu provozovatele běžným balíkem. Nezasílejte dobírkou – zboží nebude přebráno!
Odstoupit od smlouvy bez udání důvodů nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy u zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele:

Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv podle ust. § 53 odst. 8.občanského zákonku. Doporučujeme při využití práva na odstoupení od smlouvy zboží vrátit v původním a neporušeném obalu. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7 § 53 o. z., má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení, a to způsobem, který si spotřebitel při odstoupení od smlouvy zvolí (převod na bankovní účet, složenkou, výplatou hotovosti na provozovně).

V případě nepřevzetí zásilky a jejího vrácení zpět z důvodu odmítnutí převzetí, má zákazník nárok na vrácení zaplacené kupní ceny zboží, ale ne na vrácení částky za marně vynaložené dopravné.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že objednané plnění se stane nemožným.

  • objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího.
  • prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky.
  • prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy v případě, že po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici, začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

Podmínky vrácení peněz

Zboží musí být neporušené, zabalené v originálním obalu. Balení nesmí být v žádném případě otevřeno a zboží nést známky použití. Kupující musí odeslat zásilku do 14 dnů ode dne obdržení zásilky. Vrácená zásilka musí obsahovat kompletní dokumentaci (pokud je součástí záruční list, návod k obsluze, dodací list) a kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou,dobírka nebude přijata.

Vrácené zboží zašlete na adresu sídla společnosti BELdental,s.r.o.

V zásilce uveďte informace o adrese pro vrácení peněz, popřípadě uveďte číslo bankovního účtu, důvod vrácení a podpis. Po splnění výše uvedených podmínek zašleme sumu složenkou nebo na Váš bankovní účet, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží.

V případě nepřevzetí zásilky a jejího vrácení zpět z důvodu odmítnutí převzetí, má zákazník nárok na vrácení zaplacené kupní ceny zboží, ale ne na vrácení částky za marně vynaložené dopravné.

Naše zboží