Remanium CS+ 1 kg

 

Remanium CS+ 1 kg

Sleva

Dostupnost: skladem

Cena tohoto produktu je k dispozici pouze přihlášeným partnerům

Zaregistrujte se jako velkoobchodní zákazník/partner!

Budete pak mít přístup k cenám produktů určených výhradně pro naše dealery a budete je moci také v našem e-shopu objednávat.
102-403-05
Remanium CS+ 1 kg

Remanium CS+ 1 kg - popis produktu:

DOPRODEJ SLEVA 70%

Jste zubní lékař nebo laborant? Pro svou cenu volejte 800 100 793 nebo se zaregistrujte.

Remanium CS+ je nejmodernější slitina vážící porcelán bez obsahu berylia.  Je na bázi NiCrMo. Lije se pouze vakuově, bezproblémové zpracování dobře se leští, nízká spec. váha, dobře zatéká a nemění své vlastnosti.

Chemické složení ve hmotových porcelánech:

Ni 61%, Cr 26%, Mo 11%, Si 1,5%, Fe, Co, Ce, Al - zbytek

Balení obsahuje 1 kg

 

Remanium® CS a CSe - slitina vážící porcelán

Slitina vážící keramický materiál bez obsahu berylia.

Technické údaje:

Báze: Ni, Cr

Hustota: 8,2 g/m3

Tvrdost HV: 195

Tažnost A: 15 %

Bod tavení: 1 270 °C

Interval tání: 135 – 1260 °C

Teplota lití: 1 410 °C

Pevnost v tahu: 580 N/mm2

Mez průtažnosti RP 0,2: 340 N/ mm2

 

Součinitel roztažnosti mezi 25 až 500 °C: 14,1 x 10-6C1

Odzkoušeno podle normy DIN EN 9693

 

Modelování:

Minimální množství přípravku u kovu a porcelánu: jednotlivé korunky 1,3 – 1,5 mm

můstky 1,5 – 2,0 mm

Před modelováním je třeba pahýly potřít odpovídajícím lakem. Tvar kovových korunek by měl být zmenšen, aby odpovídal rekonstruovanému zubu. Aby se předešlo mechanickému vlivu jazyka, měl by být lingvální kovový okraj umístěn pod incizální oblastí.

Porcelánová vrstva by měla pokrývat řezací hranu korunky, aby se tak zabránilo odlamování. Kontaktní plochy, u nichž se předpokládá pájení, vymodelovat doplocha

Zaoblení těch partií, kde kov přiléhá k porcelánu, se zajistí čisté spoje a estetické zabarvení. Díky

vynikajícím fyzikálním vlastnostem mohou být spoje mezi korunkou a příslušnou částí můstku velice tenké.

Dojde-li později k prasknutí konstrukce, lze jednotlivé zuby výrazněji odstranit od sousedních zubů. Tím se předchází tzv. blokovému efektu v celkovém vzhledu.

Zařízení pro licí kanálek:

U čtyř nebo více členů můstku nahrazujících chybějící zub použít nepřímé metody.

Licí kanálek z kuželíku průměr 3,0 – 3,5 mm

Transverzní licí kanálek průměr 4 – 5 mm

Spojení ke korunce průměr 2,5 – 3 mm délka 3,5 mm

U jednotlivých korunek a malých můstků použít přímé metody.

Průměr licích kanálků u normálně velkých korunek: 3 mm, délka 6 – 10 mm

Pro normální korunky průměr licího kanálku 2,5 mm, délka 6 – 10 mm. Velké korunky a vmezeřené zuby - průměr 3,0 mm, délka 6 – 10 mm.

Zatmelení:

Fosfátová zatmelovací hmota. Udržovat výslednou teplotu po dobu jedné hodiny.

Zatmelovací hmoty, které obsahují uhlík, je třeba tak dlouho předehřívat, až se veškerý uhlík spálí.

Tavení a lití:

Remanium© CS lze tavit jak otevřeným plamenem, tak ve vysokofrekvenční odstředivce.

Tavící kelímek pro oba tavící postupy by měly být na bázi keramiky (hořčík, křemík, oxid hlinitý). V žádném případě se nesmí použít uhlíkového kelímku. Nedoporučuje se jako přísady používat tavidla.

Upozornění:

je třeba dbát na to, aby byl použit pouze nový licí kov. Licí kroužky po odlití nechat pomalu vychladnout a vyvarovat se prudkého vychladnutí.

Průběh tavení:

Vysokofrekvenční tavení:

Lvicí kov uložit do předehřátého kelímku a při nejvyšším stupni výkonu tavit, až se všechny kostky shluknou. Jakmile se na povrchu taveniny objeví první praskliny, zahájit proces odstřeďování.

Tavení pod plamenem:

1. Acetylén 0,4 baru, kyslík 1 bar

2. Propan 0,1 – 0,2 baru, kyslík 1 bar

3. Zemní plyn = tlak vedení, kyslík 1 bar

Jakmile se kostky shluknou na povrchu taveniny se objeví první praskliny, zahájit odstřeďování. Po odlití odstranit zbytky oxidu a kelímek vyčistit.

UPOZORNĚNÍ

Přehřátím se mohou na tavenině vytvořit hrubší škraloup. V tom případě začít odstřeďovat dříve.

Vyklopení finalizace:

Opískovat čistým oxidem hliníku. Opracovat aloxinovým brouskem (čistý oxid hliníku), diasind brouskem (brousek ze slinovaných diamantů), nebo frézou na tvrdé kovy. V každém případě je třeba těchto brousků používat pouze pro tuto slitinu.

Minimální tloušťka kovu při okluzi je 0,2 – 0,2 mm.

Po opracování ještě jednou opískovat oxidem hliníků (125 – 250 mikronů). Potom 10 minut čistit ultrazvukem při použití destilované vody. Odmastit etylacetátem. Oxidační pálení není nutné.

 

Nanesení keramiky:

Opakní porcelán se nanáší na opískovaný a vyčištěný kov ve dvou vypalováních

První opakní vrstva tenké opláštění (mycí vrstva)

Druhá opakní vrstva silnější oplášťování

Po vypálení pomalu nechat vyhladnout.

Při dalším zpracování dodržovat pokyny výrobce.

Pájení:

Pájet chrom-niklovou pájkou Ni Cr Sold 2 a pájecí pasta rema® Flux 1.

Pájené plochy zdrsnit jemným korundovým brouskem. Spojit korunky voskem nebo umělou hmotou (akryl) a vložit do letovací zatmelovací hmoty. Vyvařit. Plochy, které se mají pájet, netřít pájecí pastou Flux CS 1.

Letovací blok osušit a předehřívat při teplotě 600 °C dobu deseti minut. Znovu nanést pájecí pastu a konstrukci zahřát do žhava. Odstřižením přebývajících částí upravit délku pájky, ponořit jí do pájecí pasty a umístit do pájecí spáry. Potřít konstrukci pájecí pastou. Pastu na pájce a přístroji je třeba zahřívat tak dlouho nad plamenem, až je pálené místo zcela pokryto. Teprve pak zahřívat nad plamenem až do tekutého stavu.

Technika pájení u slitiny Remanium®CS

Plochy určené k pájení upravit, tak aby se pájka nedotýkala keramiky. Pájecí spára by měla být dostatečně široká, aby se dala do ní vložit pájka (pájku však na spáru nepokládat).

Zdrsnit pájené plochy diasint-brouskem (slisované diamanty). Spojit korunky voskem a dbát na to, aby spára nebyla zaplavena, ale pouze překryta. Ponořit do letovací hmoty a vyvařit. Letovací blok by měl být co nejmenší. Potom nanést tenkou vrstvu rema® Flux 2. Letovací destičky odstřihnout, ponořit do tavidla a vložit do pájecí spáry. Vysušit a předehřát v muflové předhřívací peci při teplotě 350 °C.

Po dosažení výsledné teploty objekt podle velikosti ponechat po dobu 30 minut v peci. Poté letovací blok okamžitě umístit v porcelánové peci.

Teplota 860 – 880 °C podle velikosti objektu. Doba zahřátí se pohybuje podle velikosti letovacího bloku mezi třemi až šesti minutami. Ponechat pět minut. Pájení bez vakua.

Při 600 °C vyjmout z pece. Po pájení nevkládat do kyseliny.

Doporučovaná leptadla pro marylandskou techniku

Leptací prostředek je dvoukomponentový

Komponenta 1 12 g chloridu amono-měďnatého

100 ml destilované vody

Komponenta 2 60 g chloridu železnatého

200 ml kyseliny solné

Po rozpuštění jednotlivých složek přidat komponentu 2 do komponenty 1. Pak je leptací prostředek připraven k použití.

Teplota leptadla: 60 – 80 °C

Doba leptání: 10 minut

Hloubka leptání: 60 ųm

nebezpečí poleptání ! Pracovat s digestoří a v rukavicích. Dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci s kyselinami.

Výrobce: Dentaurum


Naše zboží