Elasticke moduly v ortodoncii - BELdental

 

Elasticke moduly v ortodoncii

06. 08. 2014

Cílem práce je analýza silových charakteristik běžně používaných ortodontických elastických řetízků. Byl zkoumán vliv různých parametrů ( tvar řetízku, výrobce, prestretching) na produkci sil v závislosti na čase.

Byl vytvořen soubor 18 typů běžně používaných elastických řetízků od 7 výrobců. Řetízky byly rozděleny do 3 skupin podle délky mezičlánku.

Následně byly protaženy o 50% a 100% jejich původní délky a byl měřen pokles síly v čase ve zvolených časových intervalech ve stardandizovaných podmínkách.

Studie prokázala, že síly vyvíjené elastickými řetízky jsou velké a značně se liší dle výrobce.

Více čtěte článek v časopise Ortodoncie 23, č.2, s. 97-108.

Naše zboží